Tüketici Veri Gizliliğinin Üçlüsü: Eğitim, Savunuculuk, Sorumluluk - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Tüketici Veri Gizliliğinin Üçlüsü: Eğitim, Savunuculuk, Sorumluluk - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
000 kişilik bir tüketici gizliliği anketi yürüttükten sonra, katılımcıların %50’sinin daha iyi araçlara sahip olmaları durumunda daha fazla gizlilik önlemi alacağını, %44’ünün ise verileri paylaşıldıktan sonra verilerine ne olacağını daha iyi anlamaları durumunda daha fazla gizlilik önlemi alacağını keşfettik

Kişisel, Örgütsel ve Sistemik Savunuculuk Gereklidir

Kişisel mahremiyetimizin ihlali söz konusu olduğunda proaktif olmaktan ziyade belirli bir tepkisellik kültürü vardır Ancak eksik olan parça, hem yerleşik hem de yeni gelişen işletmeler tarafından kurulan ve desteklenen bir gizlilik kültürüdürÖzellikle dijital varlığımızla uğraşırken, korunmasız bir dünyada yaşıyoruz

Veri ihlalleri sıradan geliyor çünkü öyle İnsanlar erişim için kendi parçalarını değiştirmenin işlemsel doğasına karşı duyarsızlaştılar

Bir insan hakkı olarak mahremiyet, tüm kuruluşların benimsemesi ve eylem yoluyla desteklemesi gereken toplumsal bir harekettir

Eğitim İşbirlikçi Bir Çaba Gerektirir

Nesil insanlar internete sürekli erişim sağlayarak büyümeye başladıkça, veri paylaşımıyla ilgili sonuçların daha fazlasını görüyoruz Bir aktivite izleme programı için

Değişimi harekete geçirmek için tüketiciler, devlet kurumları ve şirketler arasında işbirliğine dayalı bir çaba olmalıdır 2022’de yaklaşık 422 milyon (Amerika Birleşik Devletleri nüfusundan daha fazla) insan bir tür ihlalden etkilendi Anket aynı zamanda bireylerin mahremiyetlerini koruma konusunda hissettikleri aşırı sorumluluğu da ortaya çıkardı; %81’i, kişisel bilgileri paylaşıldıktan sonra bile koruma konusunda kendilerini en fazla sorumlu tuttuklarını söyledi Bilgilerin kontrolünü geri alma yeteneği, özellikle veri toplamanın yeni yollarının bu sıklıkta şekillenmesiyle, ulaşılması zor görünüyor

Keşfettiğimiz şey insanların umursamadığı bir şey değil; sadece karar felcine yol açan aşırı bilgi yüklemesi durumunda var olmalarıdırsiber-1

Yeni mevzuat ilerlemeye devam ediyor ve halk, Meta gibi şirketlerin veri ihlallerinden sorumlu tutulduğunu gördü

Bu bilgiler, şu anda bildiğimiz gizlilik ortamını değiştirmek için, gizliliğe yeni yaklaşımlar getirebilecek eylemleri desteklemek için agresif tüketici eğitimi ve savunuculukta birleşmemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı oluyor Mahremiyetlerinin ihlal edildiğini biliyorlar ancak iyi yağlanmış veri komisyoncuları karşısında kendilerini güçsüz hissediyorlar Başlangıçta genellikle yan etki göstermeyen yeni ilaçlar gibi, kişisel bilgilerimizin kamuya açık olmasının yan etkilerini açıkça hissetmeye başlıyoruz Ancak ABD’deki tepki genellikle bekleyip ne olacağını görmek, belki krediyi dondurmak veya kaydolmak şeklinde oluyor

2

Gizliliğin Korunması Konusunda Güçsüzlük Duygusu

Veri ticareti milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştü Ancak bunu yaparak insanlara verilerinin kontrolünü kalıcı ve anlamlı bir şekilde ele alma konusunda gerçek anlamda güç verebiliriz Bu, çoğu zaman kişisel mahremiyet pahasına sürekli olarak yeni kar marjlarına doğru hızla ilerleyen bir ezici güçtür Bu değişim sistemi hala yürürlükteyken, tüketiciler kendilerini anlamlı yollarla savunmakta zorlanacaklar

Yeni hesaplara erişim, sosyal medya platformları, eğitim fırsatları, profesyonel forumlar ve internette var olan neredeyse her ihtiyaç ve istek, kişisel verilerin paylaşılmasını gerektirir

İnsanlar paylaştıklarının kontrolünü ellerine alabilirler ancak erişim pahasına olduğu sürece kişisel bilgileri verme konusunda baskı hissetmeye devam edeceklerdir

Büyük veri, krallığın anahtarlarını keşfetti ve bunlar kişisel bilgileriniz biçiminde geliyor Ve bu kavramın en endişe verici yönlerinden biri de kamuoyunun çoğu zaman yüzeysel tepkisidir